ATEX nedir?
    Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”
    ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve  sembolünü taşımalıdır

ATEX muayenesi işareti.
Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G : Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması
İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir.

ATEX’e kısa bir bakış
"Kendi İçinde Emniyet" nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün ekipmanlar için geçerlidir:
 • Elektrik kıvılcımları
 • Elektrik arkları 
 • Alevler
 • Sıcak yüzeyler
 • Statik elektrik
 • Elektromanyetik radyasyon,
 • Kimyasal tepkimeler
 • Mekanik etkiler,
 • Mekanik sürtünmeler
 • Sıkışma nedeniyle ateş alma
 • Akustik enerji
 • İyonlaştırıcı radyasyon
 
Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için tasarlanmaktadır?
 • Petrokimya
 • Petrol platformları ve rafineriler
 • Farmasotik
 • Dökme materyaller (taneli materyaller)
 • Madencilik
 • Boru hatları
 • Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

89/686 Direktifi Standardları - 98/37 Direktifi Standardları - 93/15 Direktifi Standardları - Hizmet ve Servis Standartları - Mekanik ve Elektrikli Cihazlar Standardları - Elektrikli Cihazlar Standardları
TS 3491 EN 60079-10 ; Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
TS EN 1127-1 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 1127-2 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji
TS EN 13012 ; Akaryakıt ikmal istasyonları – Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri
TS EN 13463-1 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
TS EN 13463-3 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "7
TS EN 13463-5 ; Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapısal güvenlik "c" ile koruma
TS EN 13463-6 ; "Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapım güvenliği ""b"" ile koruma "
TS EN 13463-8 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 8: Sıvıya daldırma ""k"" ile koruma "
TS EN 13617-1 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-2 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerindekullanılan emniyetli ayırma tertibatları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-3 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 3: Kesme vanaları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13617-4 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
TS EN 13760 ; Hafif ve ağır hizmet tipi karayolu taşıtlarında LPG dolum sistemi - Doldurma başlığı - Deney şartları ve boyutlar
TS EN 13980 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar – Kalite sistemlerinin uygulanması
TS EN 14678-1 ; LPG donanımı ve aksesuarları - LPG ikmal istasyonlarında kullanılan -
Yapım ve performans - Bölüm 1: Dağıtım birimleri (pompalar/dispenserler)
Kayra Yönetim Danışmanlığı Atex Danışmanlık ve Belgelendirme Takibi Hizmetleri
ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 18001, ISO 10002, ISO 13485, ISO 17025, CE Belgesi, TSE Belgeleri, TSE - HYB Belgeleri , Garanti Belgesi , Barcod konularında danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetleri vermektedir.
Tel: 90 0232 364 49 03 -   Fax: 90 0232 364 49 61

Tarih
Atex Danışmanlık
Belgelendirme ve Takip Hizmetleri
ATEX Belgesi Danışmanlık ve Belgelendirme Takip Hizmetleri

Direktifi elektronik ortamda bilgisayarınıza kaydetmek için lütfen tıklayınız.
Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemlerin  Muayenesi
94 / 9 / AT
Tip  İncelemesi  Ek III
-Birim doğrulama İncelemesi Ek IX
Grup I , Kategori M1 ve M2 techizatları
Grup II , Kategori 1 Kategori 2  techizatları
-Ürün  Doğrulama İncelemesi Ek V
Grup I , Kategori M1 techizatları
Grup II , Kategori  1  techizatları
-Tipe Uygunluk İncelemesi            
Ek VI
Grup I , Kategori  M2 techizatları
Grup II, Kategori  2   techizatları
-İç Üretim Kontrolu    Madde 8.1 b (ii)
Grup II Kategori 2 Elektrikli ve
İçten Yanmalı
Motorlar harici techizatlar
-Grup II Kategori 3 techizatlar

Tesis-Tasarım / Proje Muayenesi EN 60079-10  / 2005
Tesis ve İşletmelerde Elektrik  EN 60079-14  / 2010
Tesisatı Uygunluk Muayenesi
Montaj , Tamir ve Bakım  Hizmetleri Uygunluk Muayenesi IEC 60079-19 / 2009

Tesis ve Ürün Uygunluk Muayeneleri ; ATEX 94/9/AT Yönetmeliği ,  Makina Emniyeti  2006/42/AT ve Alcak Gerilim Yönetmeliği  2006/95/AT ye  göre hazırlanan  kuruluş içi  prosedür(PR-17)

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Muayene Kontrolu ;  İşyeri  Güvenliğinin Muayenesi , ATEX 137 ( 99/92/AT)

Tarih
Atex - Exproof Danışmanlık ,
Belgelendirme ve Takip Hizmetleri